Kannanotto piispainkokouksen selontekoon kirkollisesta avioliitosta

Luotu: 19.09.2016 07:54
Osumat: 2665

 

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto (SKY) on opiskelijaliike, jonka toiminnan perustana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat ihmisten moninaisuus, radikaali rakkaus ja dialogisuus. Kristillinen vaatimus rakastaa lähimmäisiä tarkoittaa toimimista yhdenvertaisuuden ja ihmisten moninaisuuden kunnioittamisen puolesta.

Kirkon eettinen opetus perustuu lähimmäisen rakastamisen vaatimukselle. SKY tuki tasa-arvoista avioliittolakia ja Tahdon 2013-kampanjaa, koska näki sen kannattamisen olevan johdonmukaista kirkolle, joka toimii ja puhuu yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää kuitenkin voimakkaampia toimia kuin mitä piispat esittävät piispainkokouksen selonteossaan kirkollisesta avioliitosta 31.8.2016. Selonteossa tyydytään toteamaan vain nykyinen tilanne.

Piispojen selonteon mukaan kirkossa voidaan vihkiä tai siunata vain naisen ja miehen välinen avioliitto. Vaikka pappi ei piispojen mukaan voi vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon, hän voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden "kanssa ja heidän puolestaan". SKY katsoo, ettei selonteko ole tältä kannalta riittävä. Kokemus on osoittanut, ettei rukoilu pariskuntien kanssa ole saavuttanut suurta suosiota. Rukoilu on myös riittämätön tilanteessa, jossa papit ovat ensi maaliskuussa. Papit tulevat olemaan tilanteessa, jossa naimisissa olevat tulevat pyytämään avioliiton siunaamista.

SKY katsoo, että selonteko jatkaa ihmisten erottelua seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Papin oikeus vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vahvistaisi viestiä seksuaalivähemmistöjen yhtäläisestä ihmisarvosta. Tasavertainen kohtelu ei voi toteutua jos samaa sukupuolta olevat parit eivät saa avioliitolleen siunausta.

Papin oikeuksia ja velvollisuuksia avioliittoon vihkimisessä säätelevät avioliittolaki sekä kirkkolainsäädäntöön perustuvat säännökset, määräykset ja ohjeet. Se, että avioliittolaki ja kirkkolainsäädäntö ovat ristiriidassa keskenään asettaa papin hankalaan välikäteen.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on välttämätön yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta ja kaikkien ihmisten yhteiskunnallisten oikeuksien tulee olla laissa yhdenmukaiset, eikä seksuaalinen suuntautuminen voi olla peruste epätasa-arvoiseen kohteluun. Toivomme, että näin olisi myös kirkossa.

Selonteko nosti esiin myös hyviä asioita kuten sen, että kirkossa tulee kohdella kaikkia yhtäläisellä kunnioituksella ja että kirkko on kaikkia varten. Toivomme, että näitä hyviä asioita muistetaan noudattaa kirkon piirissä.

Toivomme, että avioliitto-opetuksesta ja vihkimiskäytännöistä käydään kirkossa laaja ja kaikkia näkökulmia huomioon ottava keskustelu.

 

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton hallituksen puolesta

Puheenjohtaja Anssi Hannula

vt. Pääsihteeri Katri Jussila