Turvassa? Ekumeeninen Vastuuviikko 23.- 30.10.2016

Luotu: 25.10.2016 07:34
Osumat: 1281

vastuuviikko

Euroopassa on miljoonia muualta tulleita ihmisiä, jotka etsivät täältä turvaa, toimeentuloa ja tulevaisuuden toivoa. Heidän elämäänsä leimaa epävarmuus, sillä pääsy Eurooppaan ei vielä tarkoita lupaa jäädä. Kykenemmekö kulkemaan heidän rinnallaan riippumatta siitä, mistä he ovat tulleet ja kuinka kauan he viipyvät kanssamme? Miten kohtaamme heidät, jotka joutuvat kääntymään takaisin vastoin tahtoaan? Näitä kysymyksiä pohditaan ekumeenisella vastuuviikolla eri puolilla Suomea.

Teema koskettaa liittoamme maailmanlaajuisesti ja on yksi WSCF:n painopisteistä. Uskontojen välinen dialogi, maahanmuutto ja ihmiskauppa ovat esillä WSCF:n toiminnassa monin tavoin. Toinen ajankohtainen painopiste on oikeus koulutukseen kaikkialla maailmassa. Kesäkuussa Suomessa vierailleet pääsihteeri Necta Montes ja puheenjohtaja Georgine Kengne Djeutane nostivat näitä teemoja esille. Suurin osa pakolaisista on opiskelijaikäisiä nuoria. Suuri huolenaihe on miten oikeus koulutukseen, erityisesti oikeuskorkeakoulutukseen, toteutuu massapakolaisuuden aikana. Djeutane halusi korosti erityisesti sitä, kuinka elämme tällä hetkellä hyvin väkivaltaista aikaa ja tarvitsemme siksi dialogia ja rauhanrakennusta enemmän kuin koskaan.

Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 476 turvapaikanhakijaa. Media uutisoi ahkerasti koko Euroopan kohtaamasta pakolaiskriisistä. Kyse ei kuitenkaan ole suomalaisten tai eurooppalaisten kriisistä. Pakolaisuus on turvaa hakevan tragedia, jossa on pelissä koko elämä.

Kaikkia EU:n ulkopuolelta Suomeen tulleita kuitenkin koskettaa karkotetuksi tulemisen uhka ja pelko niin kauan kun heillä ei ole pysyvää oleskelulupaa. Oleskelulupaa ei uusita, jos elämäntilanne muuttuu niin, ettei hakija enää täytä myöntämisen kriteerejä.

Karkotetuiksi tuleminen on inhimillinen tragedia. Vuosia Suomessa asuneiden koti on nyt täällä, ja he saattavat lähtiessään joutua eroon perheestään. Ei ole ihme, että moni palaa takaisin. Jotkut välttävät karkotuksen jäämällä maahan ilman voimassaolevaa oleskelulupaa ja joutuvat samalla äärimmäisen haavoittuvaan asemaan.

Paperiton, karkotettu ja turvapaikanhakija ovat nimikkeitä, joiden avulla voimme yrittää hahmottaa ihmisen asemaa byrokraattisessa järjestelmässä. Nimikkeen takana on kuitenkin aina ihminen, jolla on luovuttamaton arvo. Oikeus elää turvassa ei riipu statuksesta, vaan kuuluu jokaiselle.

Tutustu ekumeenisen vastuuviikon materiaaleihin ja osallistu tapahtumiin: www.vastuuviikko.fi