Ulkoasiainministeriö tukee SKY:n luotsaamaa Reilu kauppa -hanketta

Luotu: 19.01.2017 15:54
Osumat: 1864

 

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto kannustaa seurakuntia Reilun kaupan tuotteiden käyttäjiksi Reilu seurakunta -hankkeen kautta. Hankkeessa tuotetaan virikemateriaalia seurakunnille ja rippikoulutyöhön sekä koulutetaan alueellisia nuoria viestinviejiä, eli Reilu seurakunta -lähettiläitä. Ulkoasianministeriö myönsi tukensa hankkeelle tammikuussa.

Tuoreen kuntalaisille suunnatun kyselyn mukaan suurin osa kuntalaisista pitää kuntien vastuullisia hankintoja vähintään melko tärkeänä. Kuntalaiset myös luottavat virallisen tahonsa huomioivan hankinnoissaan ympäristönäkökulman, ihmisoikeuksien toteutumisen sekä lapsityövoiman käytön kiellon. Tämän kyselyn tulosten oletetaan ilmaisevan myös seurakuntalaisten ajatuksia. SKY:n hanke pyrkii vaikuttamaan seurakuntien tekemiin hankintoihin ja tuomaan ideoita rippikoulutyöhön.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Reilu seurakunta -arvonimen saavien seurakuntien määrää sadalla kappaleella. Tällä hetkellä arvonimeä kantaa 118 seurakuntaa Suomen neljästäsadasta seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä.

 Toimintaa nuorille aikuisille ja aitoja ideoita rippikoulun opetussuunnitelmaan

 Hanke on aktivoi seurakuntalaisia ja kuntalaisia vaikuttamaan itse yhteisönsä valintoihin. Hanke kutsuu yhteen 30 nuorta ympäri maan koulutettavaksi Reilu Seurakunta -lähettiläiksi ja kertomaan alueellaan Reilun kaupankäynnin vaikutuksista yhteisöihin ja yksityishenkilöiden elämään. Hankkeessa tuotetaan myös uudistetun rippikoulun opetussuunnitelman mukaista virikemateriaalia seurakuntien käyttöön.

Käyttämällä Reilun kaupan tuotteita suomalainenkin voi vaikuttaa pienviljelijöiden elämään toisella puolen maapalloa. Avaamalla tuotteiden alkuperää kasvatetaan tietoutta globaalin kaupankäynnin vaikutuksista ympäri maailmaa.

SKY on hankkeen kautta mukana Suomi 100- ja reformaation juhlavuodessa tuomalla esiin kansalaisten globaalia vastuuta. Sitouttamalla seurakuntia miettimään hankintojaan SKY edistää arvojensa mukaista toimintaa Suomessa: mitä voimme tehdä yhdelle heistä, jotka ovat toisella puolen maailmaa, sen olemme tehneet Jeesukselle. Hanke on uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan suomalaiseen kansalaistietouteen ja -toimintaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkoston, Reilu Kauppa ry.:n, Lähetyskirkon messuyhteisön, Nuorten Keskus ry:n, kirkon oppilaitospastoreiden ja Kirkkopalvelut ry:n kanssa.

#radikaalirakkaus

fairtrade make it happen choose fairtrade banner