Reilut Seurakunnat - Ensimmäinen lähettiläskoulutus pidettiin Seinäjoella

Luotu: 03.05.2017 13:52
Osumat: 1772Reilut Seurakunnat on Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton globaalikasvatushanke, jossa edistetään maailmanlaajuista vastuuntuntoa. Tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä 100 uutta seurakuntaa hakee Reilu Seurakunta –arvonimeä. Arvonimestä voit lukea lisää ja sitä voi hakea täältä.

Hanke sisältää toimintaa nuorille aikuisille lähettilästoiminnan muodossa. Reilut Seurakunnat –lähettilästoiminta käynnistyi huhtikuussa 2017 Changemakerin nuorten koulutusviikonlopussa. Seinäjoella järjestettiin Reilut Seurakunnat -lähettiläskoulutus. Koulutuksessa käytiin läpi kuinka kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa ja miten Reilun kaupan tuotteiden suosimisella toteutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kouluttamassa olivat Jatta Makkula Reilu kauppa ry:stä ja Katri Jussila Suomen Kristillisestä Ylioppilasliitosta. Lähettilästoiminnassa nuoria, 18-30-vuotiaita, koulutetaan ymmärtämään kulutusvalintojen globaaleja, pitkäkantoisia vaikutuksia. Konkreettiseen vaikuttamistyöhön saa koulutuksen ja koulutuksen jälkeen saa ideoita ja vinkkejä kuinka toteuttaa seurakunnissa tilaisuuksia, joissa kerrotaan Reilusta kaupasta.

Nuorten aikuisten lähettiläskoulutuksia järjestetään vielä kaksi, syksyllä 2017 ja keväällä 2018, ja osallistujien matkakulut koulutuksiin korvataan. Mukaan voi ilmoittautua nyt osoitteessa: sky-fks.fi/toiminta/reilut-seurakunnat.

Myös jokainen seurakuntalainen voi olla aktiivinen, ja haastaa seurakuntansa Reiluksi täyttämällä haastekortin Reilun kaupan sivuilla.

Hankkeessa tuotetaan myös seurakuntien käyttöön virikemateriaali, jota voi käyttää rippikouluissa ja muissa aikuisten ryhmissä valaisemaan kestävän elämäntavan yhteyttä globaaliin vastuuseen ja kulutustottumuksiin.

Reilun kaupan tuotteet ovat sertifikoituja, mikä tarkoittaa, että tuotteen tuotantoketjua pystytään jäljittämään, jolloin tiedetään mistä tuote tulee, millaisissa oloissa tuotetta valmistetaan ja ovatko työolosuhteet reiluja tekijöilleen. Reilun kaupan tuotteiden tuottajat saavat myös työstään kunnollisen palkan. Reilun kaupan tuotteita suosimalla voit toteuttaa kristillistä vastuuta.

Linkkejä:

Changemakerin nuortenleiri

Kuva: Changemakerin koulutusviikonlopussa Seinäjoellä nuoria aikuisia koulutettiin miettimään kulutusvalintojaan.