Berättelser om tro -kirjoituskilpailu on ratkennut!

Luotu: 23.08.2017 11:30
Osumat: 794

Berättelser om tro –kirjoituskilpailu on ratkennut!

Tuomarit Elina Koivisto, Ulf Särs, sekä Monica Vikström-Jokela valitsivat yksimielisesti parhaaksi kirjoitukseksi Arvid Svensken tekstin Hänryckningstid.

Kilpailuun osallistuneet tekstit arvioitiin sekä sisällön, että kirjallisten ansioiden mukaan. Tuomariston mielestä oli mielenkiintoista, että tekstit käsittelivät eksistentiaalista ahdistusta ja kamppailua elämänuskon puolesta yksilön näkökulmasta.

”Niissä ei ollut erityisesti viittauksia yhteiskunnallisiin asioihin, eikä niissä käsitelty sitä, miten usko näkyy arkipäivässä”, analysoi Koivisto.

Svensken kirjoituksessa Hänryckningstid minä-kertoja etsii ystävien itsemurhien keskellä tietä elämänmyönteisyyteen. Tekstin keskiosassa ahdistus valtaa kirjoittajan, mutta tekstin loppuosassa ahdistus muuttuu taas uskoksi siihen, että elämä jatkuu.

Tuomariston mukaan teksti on kirjallisesti taidokas rakentuen assosiaatioiden, kyseenalaistamisten ja avointen kysymysten ympärille.

"Lopun "uskontunnustus" toimii hyvin tekstin osana, koska se rakentuu kysymyksille ja näkemykselle, että elämänuskon kypsyminen vaatii aikaa.", tuomaristo toteaa. porträttbild 400x400

Arvid Svenske kertoo olevansa iloinen ja kiitollinen voitosta. Hän ajattelee, että jopa surullisista asioista voi syntyä jotain hyvää:

   ”Kirjoitukseni pyrkii välittämään sanomaa siitä, että pelon, surun ja epäilysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin.”

   Svenske toivoo, että surusta, kuolemasta tai ahdistuksesta voitaisiin puhua avoimemmin:

   ”Ne tuntuvat olevan yhteiskunnassa tabuja.”

   Hän toivoo, että ihmisillä olisi enemmän aikaa ja mahdollisuuksia pysähtyä ajattelemaan  elämää:

  ”Toivoisin että ajattelulle voitaisiin pyhittää enemmän tilaa. Muutakin kuin yksittäisiä  kirkkoja ja puistoja asfalttimeressä.”

  Kilpailun jury tahtoo antaa maininnan myös kirjoittajien Sandra Peterson, sekä Amanda  Nylund teksteille. Niissä kirjoittajat ovat käyttäneet tyylikeinoja, jotka eivät ole kovin  tavallisia nuorten ihmisten kuvatessa elämänkriisejä.

 Kolme parasta tekstiä tullaan julkaisemaan Ad Lucem -lehdessä, sekä SKY:n blogissa.

Hänryckningstid

Text från Sandra Peterson