Valokuvauskilpailu on ratkennut

Luotu: 03.09.2018 16:05
Osumat: 834

 

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Kuvia uskosta -valokuvauskilpailu on ratkennut. Kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille! Tuomari, kuvataiteilija ja pappi Ilkka Sariola on valinnut kolme parasta kilpailuun saapuneista valokuvista.

Opiskelijoiden kansainvälisenä rukouspäivänä helmikuun 18. käynnistyneen valokuvauskilpailun “Kuvia uskosta” tehtävänantona oli “Miltä usko näyttää? Voiko sen tallentaa yhteen valokuvaan? Millaisia värejä, valoja ja tunteita uskominen sinussa herättää?” Kilpailu oli suunnattu kaikille 17-35-vuotiaille. Aiheiden toivotttiin kumpuavan uskosta ja sen merkityksessä omassa lähiympäristössä ja arjessa.

Ilkka arvioi kärkikolmikon näin:

Kilpailuun osallistui 13 valokuvaa ja tekijöiden henkilötiedot eivät olleet arvioijan tiedossa. Kilpailijat olivat kirjoittaneet kuvasta lyhyen kuvauksen.

Uskon tiivistäminen yhteen valokuvaan ei ole helppoa. Se vaatii vahvaa ja oivaltavaa ideaa ja toisaalta onnistunutta idean visuaalista toteutusta. Arvostelussani olen painottanut näitä kahta tekijää kuvassa: 1) Idean on oltava oivaltava ja luettavissa kuvasta ilman kuvaajan omaa kirjallista kuvausta. 2) Kuvan visuaalinen toteutuksen on tuettava kuvan ideaa, esimerkiksi kuvan rajauksen tulisi olla onnistunut.

Useassa kilpailukuvassa teemaa oli lähestytty tien idean kautta (Joh.14:6). Näissä ”tiekuvissa” maisemalla on keskeinen rooli uskon ilmaisemisessa. Koska tie uskon kuvana on melko kulunut, toteutuksen on oltava erityisen onnistunut pärjätäkseen kilpailussa. Joissakin kuvissa idea oli taas raikas, mutta toteutus jätti toivomisen varaa. Kilpailukuvissa ihminen on lähes poikkeuksetta toissijaisessa roolissa. Valokuvaajien omat kuvaukset olivat koskettavia. Arvioinnissani painotin kuitenkin kuvan itsenäistä ilmaisuvoimaa kuvata uskoa. Kahden kärjen valinta oli vaikea. Päätöksessäni painotin raikasta ja syvällistä ideaa.

 

1. Palkinto: Krista Rantanen. Valokuvan kuvaus: “Kierrätys, uskon että pienillä teoilla on vaikutusta. Rakkaani oli laittanut maitopurkit kauniiseen riviin. Uskon luomisen ihmeeseen ja varjelukseen, me voimme tehdä pieniä asioita.”

 Krista Rantanen pieni

Kuva esittää tiskipöytää, jonka päällä on rivissä pestyjä maitotölkkejä. Tämän valokuvan idea, pestyt maitotölkit tiskipöydällä, oli mielestäni vahva ja yllättävyydessään onnistunut symboli uskolle. Pestyt tölkit symboloivat uskon järjenvastaisuutta. Usko ei antaudu kyynisyyteen tai epätoivoon, vaikka ihmisten teot ovat suistaneet luomakunnan tuhon partaalle. Uskon lahjasta seuraa myös hyviä tekoja, kuten maitotölkkien kierrättäminen. Raamatullisessa kuvakielessä maito merkitsee hedelmällisyyttä (1. Moos. 49:12) ja toisaalta puhdasta Jumalan sanaa, joka synnyttää uskon ihmeen (1. Piet 2:2).Tässä kuvassa näen myös uskoon liittyvää pyhyyden kaipuuta. Usein ihminen kokee pyhän joko luonnossa tai hengellisessä tilaisuudessa. Kuvassa korostuu arjen pyhyys, uskon ilmeneminen arjen teoissa. Kuvan rajaus olisi voinut olla tiiviimpi, jolloin maitotölkit olisivat olleet vielä paremmin esillä. Omaperäinen idea kantoi kuitenkin ykköspaikalle!

 

2. Palkinto: Heta Heiskanen. Valokuvan kuvaus: “Näen uskon eräänlaisena siltana, joka kannattelee ja ohjaa elämässä eteenpäin. Osalle uskon silta on turvallinen, tasainen ja tuttu tie, mutta osalle kiikkerämpi ja haastavampi. Kuvan silta kuvaa mielestäni uskon polun erilaisuutta hyvin. Uskon silta viitoittaa kohti valoa ja tulevaa, mutta päättäväiseltä näyttävä kulkija ei suinkaan ole vielä löytänyt uskon vakaata polkua. Uskossa keskeistä on kuitenkin nimenomaisesti usko, rohkeus ja tahto luottaa, että usko kantaa, vaikka se välillä ei näyttäisi helpolta reitiltä. Kuvan vaikeamman polun kulkijassa kiteytyy mielestäni jälkimmäinen. Uskon silta ei ole suinkaan jokaiselle täysin erillinen, vaikka jokainen siltaa kulkeekin itse. Kuten kuvassakin, sillalla on myös muita ihmisiä, uskon kanssakulkijoita.”

Heta Heiskanen pieni

Toisen palkinnon ansaitsee kuva sillasta, joka oli onnistunein ”tiekuvista”. Tämä kuva ei jäänyt yksiulotteiseksi, koska siinä piilee onnistunut juju. Etualan ihminen on valinnut vaikean reitin vesistön ylitykseen. Siltakannen sijaan hän nousee siltakaarta pitkin. Jos silta on uskon kuva, niin tässä kuvassa ilmenee, kuinka erilainen on jokaisen uskon tie. Raamatussa tielle on useita vertauskuvallisia  merkityksiä: Vanhurskauden tie (2. Piet. 2:21); viisauden tie (San. 4:11); elämän tie (San. 2:19), Kristus on itse tie Isän luokse (Joh. 14:4-6). Tämä valokuva resonoi monipuolisesti näitä raamatullisia kielikuvia kuten Psalmin 16 sanoja: ”Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni (Ps. 16:11).

 

3. Palkinto: Susanna Ketola. Valokuvan kuvaus: “Portaat taivaaseen❤️ Välillä on vain fiilis, kun kaikki menee pieleen ja mikään ei onnistu, että voi oisipa Portaat taivaaseen.”

Susanna Ketola pieni

Kuvaajan katse on kääntynyt taivaalle ja havainnut poikkeavan monitulkintaisen pilven. Pilvimuodostelma tuo monia eri mielleyhtymiä. Siinä voi nähdä tikarin, tikapuut tai kenties enkelin. Vanhassa testamentissa pilvi on tärkeä symboli. Pilvi on vertauskuvallinen Jumalan läsnäolon ja uskon merkki, kuten Siinain vuorella: ”Herra sanoi Moosekselle: Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina” (2. Moos. 19:9). Pilvi merkitsee myös välimatkaa Jumalan ja ihmisen välillä: ”Hän otti verhokseen pimeyden, majakseen synkät vedet, raskaat pilvet (Ps. 18:12); ”Sinä kätkeydyt pilveen, sen läpi ei rukous pääse” (Val. 3:44). Tässä valokuvassa on onnistuttu taltioimaan ainutkertainen hetki, joka viittaa hienovaraisesti uskoon. Kuvan sommittelu on onnistunut. Vasemmassa laidassa näkyvä keltavihreä puun lehvästö tekee kuvasta dynaamisen ja antaa sille syvyyttä. Tämä valokuva on esteettisesti kaunis ja tekniseltä toteutukseltaan onnistunut.

SKY onnittelee voittajia!