Hyppää sisältöön

Päätöksenteko ja hallitus

SKY on opiskelijoiden ja nuorten johtama järjestö, jossa pääsee vaikuttamaan toiminnan kaikilla tasoilla.

Ylin päätösvalta on aina yhdistyksen jäsenillä. SKY:ssä äänivaltaisia jäseniä ovat korkeakouluopiskelijat. Muut jäsenet pääsevät liiton kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Käytännössä jäsen pääsee vaikuttamaan toimintaan osallistumalla kaksi kertaa vuodessa liittokokoukseen. Kevätliittokokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus. Syysliittokokouksessa taas päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarvioista ja valitaan liittohallitus. Pääset liittymään SKY:n jäseneksi täällä. Opiskelijoille jäsenyys on ilmainen.

Liittohallitus johtaa liiton toimintaa vuoden aikana, ohjaa toimintaa strategisesti oikeaan suuntaan ja seuraa liiton taloutta. Hallitus päättää työntekijöiden rekrytoinneista ja muutenkin kaikista SKY:n kannalta keskeisistä asioista ja toimii pääsihteerin esihenkilönä. Virallisten tehtävien lisäksi hallituksen jäsenillä on myös lähes rajaton mahdollisuus olla mukana ideoimassa, toteuttamassa ja edistämässä SKY:n toimintaa eri osa-aleuilla lähtien haalarimerkkien suunnittelusta ja päätyen kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen. Hallitus kokoustaa noin kerran kuussa ja kaikki sen lisäksi tapahtuva vastuunkanto on aina vapaaehtoista ja omaan intoon perustuvaa. Kivan yhteisön ja mielekkään toiminnan lisäksi hallitustyöstä kasaantuu koko joukko monenlaisia oleellisia taitoja rekrytointikokemuksesta rahoitushakemusten kirjoittamiseen. Jos hallitustyö kiinnostaa, laita viestiä pääsihteerille! (paasihteeri@sky-fks.fi). Uusi hallitus valitaan aina syyskokouksessa marraskuussa.

Paikallistasolla pääset vaikuttamaan toimintaan juuri sillä tavoin kuin itse haluat. Voit olla mukana ideoimassa tapahtumia, toteuttamassa niitä tai voit lähteä oman paikallisyhdistyksen hallitukseen ja pääset päättämään siitä, miten yhdistyksen rahat käytetään. Eri paikkakunnilla on tällä hetkellä hieman erilainen tilanne sen suhteen millä tavoin toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan. Ole yhteydessä omaan paikallistyöntekijään tai pääsihteeriin, jos haluaisit vastuunkantajaksi. Yhteystiedot löydät täältä.

Ihan kaikki opiskelijat ovat lämmöllä tervetulleita SKY:n vastuunkantajiksi! Toivomme, että meillä olisi mahdollisimman moninainen joukko aktiiveja. Jos tuntuu, että jotain kiinnostaisi tehdä, mutta tämä lista ei puhutellut, laita rohkeasti viestiä ja räätälöidään sinulle oma vastuutehtävä! Kurkkaa myös toimintasivu. Sieltä saattaisi löytyä jo suoriltaan kiinnostava toimintamuoto.

Jaa somessa: