Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

SKY sitoutuu noudattamaan toiminnassaan HYY:n turvallisemman tilan periaatteita. SKY:n arvoista radikaali rakkaus ja dialogisuus tarkoittavat sitä, että rakastamme Jeesuksen esimerkin mukaisesti lähimmäistämme ja pyrimme dialogiin myös eri tavalla ajattelevin ihmisten kanssa. Pyrimme siihen, että toimimme kaikessa toiminnassamme näiden periaatteidemme mukaisesti. Turvallisemman tilan periaatteet tarkoittavat toiminnassamme seuraavia asioita:

 1. Kohtele toisia ihmisiä asiallisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Älä tee epäasiallisia, vähätteleviä tai henkilökohtaisuuksiin meneviä puheenvuoroja toisista ihmisistä.
 2. SKY:ssä ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä.
 3. Tunnista tekemäsi olettamukset ja huomioi ihmisten moninaisuus. Kunnioita jokaisen itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa toiset avoimesti.
 4. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi. Hyvässä keskustelussa kaikki saavat puheenvuoron, tulevat kuulluiksi sekä voivat halutessaan vain kuunnella. Älä puhu muiden päälle, ja yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille.
 5. Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Joensuun paikallistyöntekijään Maijaan (0413126331), Helsingin ja Turun paikallistoiminnasta vastaavaan pääsihteeri Katriin (0505952867) tai Tampereen paikallistyöntekijä Usvaan (0447300575). Voit myös antaa palautetta nimettömästi lomakkeella.
 6. Yhteistyötapahtumia koskevat erityishuomiot: Yksi keskeinen osa SKY:n toimintaa ovat uskontodialogiset ja ekumeeniset yhteistyötapahtumat eri tavoin ajattelevien ryhmien ja ihmisten kanssa. Näissä yhteistöissä törmäämme väistämättä siihen, että kaikki toimijat eivät jaa samoja arvoja, eivätkä sitoudu turvallisemman tilan periaatteisiin yllä kuvatussa muodossa. Siksi yhteistyötapahtumissa toimimme seuraavalla tavalla:
  • SKY:ssä sitoudumme aina omasta puolestamme turvallisemman tilan periaatteisiin.
  • Tapahtumissa on mukana SKY:n edustaja (työntekijä tai muu vastuunkantaja), jonka nimi kerrotaan tapahtumamainoksessa ja joka toimii tapahtumassa yhteyshenkilönä, jonka puoleen voit kääntyä minkä tahansa huolen tai kysymyksen kanssa.
  • Jos jotkin kysymykset ovat sinulle erityisen herkkiä tai tapahtuman luonne mietityttää muuten, olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä etukäteen ja kysymään lisätietoja.
Jaa somessa: