Hoppa till innehåll

Om oss

Finlands Kristliga Studentförbund är en ekumenisk och internationell luthersk studentrörelse. FKS är grundat år 1897. I dagens läge fortgår förbundet med sitt kritiska, ställningstagande och fördomsfria arbete.

Att möta Gud och medmänniskor är kristenhetens egentliga kärna. Det driver oss till att överskrida barriärer mellan etnicitet, kön, social status och sexuell intriktning. Och att ta hand om varandra: ekumeni, internatinonell solidaritet och skapelsens välfärd är våra oförytterliga värden.

Grunden för FKS verksamhet är lokalföreningarna. Studeranden i lokalföreningarna har fria händer att planera och ansvara för verksamheten. FKS har lokalföreningar i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Kuopio och Joensuu. Vi arrangerar årliga seminarer och evenemang för våra medlemmar såväl som för den breda allmänheten. Vi publicerar också två tidskrifter, Ad Lucem och Etsijä.

FKS hör till världsförbundet WSCF – World Student Christian Federation tillsammans med Ortodoksinen Opiskelijaliitto. Vi har en aktiv kontakt särskilt med våra europeiska systerorganisationer. Vi ordnar internationella evenemang och skickar deltagare till nordiska och europeiska temaseminarier.

Dela på sociala medier: