Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

SKY sitoutuu noudattamaan toiminnassaan HYY:n turvallisemman tilan periaatteita. SKY:n arvoista radikaali rakkaus ja dialogisuus tarkoittavat sitä, että rakastamme Jeesuksen esimerkin mukaisesti lähimmäistämme ja pyrimme dialogiin myös eri tavalla ajattelevin ihmisten kanssa. Pyrimme siihen, että toimimme kaikessa toiminnassamme näiden periaatteidemme mukaisesti. Turvallisemman tilan periaatteet tarkoittavat toiminnassamme seuraavia asioita:

  • Kohtele toisia ihmisiä asiallisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Älä tee epäasiallisia, vähätteleviä tai henkilökohtaisuuksiin meneviä puheenvuoroja toisista ihmisistä.
  • SKY:ssä ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä.
  • Tunnista tekemäsi olettamukset ja huomioi ihmisten moninaisuus. Kunnioita jokaisen itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa toiset avoimesti.
  • Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi. Hyvässä keskustelussa kaikki saavat puheenvuoron, tulevat kuulluiksi sekä voivat halutessaan vain kuunnella. Älä puhu muiden päälle, ja yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille.
  • Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä SKY:n työntekijöihin, Helsingin paikallistyöntekijään Lauraan (0447061263) tai Joensuun paikallistyöntekijään Sumiaan (0413126331).
Jaa somessa: